تعداد نتایج یافت شده: 14 مورد

فوق تخصص متخصص عمومی همه
دکتر حلیم عابد بهترین متخصص بیماری‎های عفونی گرگان
  • گنبدکاووس ، چهارراه دارائی
دکتر المیرا قوجقی بهترین متخصص بیماری‎های عفونی گرگان
  • گنبد کاووس ، خیابان خیام شم...
دکتر عبدالهادی کر بهترین متخصص بیماری‎های عفونی گرگان
  • گنبد کاووس ، خیابان طالقانی...
دکتر یوسف ملاخانی بهترین متخصص بیماری‎های عفونی گرگان
  • گنبد کاووس ، خیابان امام خم...