درباره مرکز سونوگرافی و رادیولوژی دکتر افشین رضایی

  • رادیولوژی دیجیتال
  • سونوگرافی ( عمومی و تخصصی)
  • سونوگرافی داپلر رنگی
  • سونوگرافی چهاربعدی

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.