درباره دکتر مرضیه یکتاخواه

دکتر مرضیه یکتاخواه متخصص اطفال و کودکان در گرگان:

متخصص بیماری های نوزادان در گرگان

متخصص بیماری های کودکان در گرگان

متخصص بیماری های نوجوانان در گرگان

متخصص تغذیه کودکان در گرگان

درمان بیماری های عفونی کودکان در گرگان

درمان بیماری های گوارشی کودکان در گرگان

درمان بیماری های آلرژیک کودان در گرگان

خدمات قابل ارائه در این مرکز

0  امتیازات